måndag 24 juni 2013

Nämndemännen ska vara kvar och utökas: Bra MP förslag om ett starkare lokalt och folkstyrt rättsväsende.
Jag har tidigare på bloggen reagerat mot förslag att minska eller avskaffa nämndemän vid våra domstolar.Det har genom århundradena varit en viktig princip att ha en folklig förankring i rättsväsendet. Det principen ska vara kvar och stärkas.

MP föreslår i dag i SvD www.svd.se att  antalet nämndemän utökas för att stärka den folkliga kontakten och lokalkännedomen. Men principen att utse  nämndemän i allmänna domstolar och förvaltningsrätter måste stärkas.

Jag är representant för centerpartiet i landstingets valberedning som utser många nämndemän till förvaltningsdomstolarna. Det är svårt att få tag i folk, det blir ofta en skev åldersfördelning i domstolarna det blir många bordläggningar innan någon kan väljas.

Utländska medborgare som har rösträtt till kommun- och landstingsvalen bör även vara valbara som nämndemän. En öppen  nominering som inte behöver gå över de politiska partierna kan också vara ett sätt att bredda både intresset och kompetensen.

Öppna nomineringar kan också stärka demokratin och folkstyret i allmänna val där partierna får allt färre medlemmar. Jag har därför föreslagit att Värmdöcentern ska pröva detta i kommunvalet 2014.

För övrigt åker vi nu till Kungshamn, Smögen och Nordens Ark på en liten dagstur.

Inga kommentarer: