onsdag 6 augusti 2014

Utmärkt artikel av centerministrarna om ett miljöbilspaket inriktat på elbilar dn.se/debatt.  Trnsportsektorn står för en tredjedel av växthusutsläppen och här kan mycket göras.
Det är roligt att läsa denna artikel. Bra beskrivning på transportsektorns miljöproblem och vad regeringen redan gjort. I Almedalen presenterade regeringen Sverigebygget med hållbara satsningar på räls och höghastighetståg. Trängselskatten, miljöbilspremien, bättre förmånsregler för miljöbilar är några exempel på förslag som redan genomförts. Andelen förnybara drivmedel har tredubblats sedan Alliansregeringen tillträdde 2006.

De konkreta förslagen är utmärkta men jag saknar ett område - spårbilar.
Ge fler råd att köpa en miljöbil.Genom ett "bonus-malus" system där de bästa miljöbilarna för en kraftig premie vin inköp och de sämsta får betala en extra avgift kan en snabbare omställning ske.Laddstationer ska byggas i hela landet med statligt stöd med halva kostnaden till laddstolpar i alla kommuner. Laddstolpar bör snabbt kunna byggas ut på parkerings- och marknadsplatser. Förmånsbeskattningen måste ses över så att den inte motverkar en ökad användning av elbilar och en miljöpremie bör också införas på lastbilar.

Men varför nämner man inte spårbilar och moderna automatbanor. Den 3-5 september genomför vi den 8:e stora spårbilskonferensen i världen, denna gång på Arlanda och det bör Centern ta till sig.
Det är obegripligt att inte Centerledningen trots påtryckningar och många förslag om medverkan inte tar tag i utvecklingen av spårbilar och t.ex bidrar med ett statligt stöd till en första pilotbana i Sverige, som nu ser ut att kunna bli Uppsala eller Arlanda. Det är valrörelse...
För övrigt ska jag nu åka till Nyckelviken i Nacka och lyssna på Annie Lööfs sommartal. Kanske kommer spårbilen fram där, från de nya bostadsområdena på Kvarnholmen, Sickla ner till de nya T-banestationerna i Nacka som Alliansregeringen bidragit till kommer att byggas.

Inga kommentarer: