lördag 16 augusti 2014

Motion till Värmdö kommunfullmäktige angående krav på ett statligt planföreläggande för att påverka i Slussenfrågan

Frågan om Nya Slussen är direkt avgörande för många värmdöbor med arbete och transporter in mot staden. Slussen är i stort behov av upprustning. Ombyggnaden är en av de största infrastrukturprojekten som berör vår kommun och våra medborgare i Värmdö.

Hela processen kring ombyggnaden och Nya Slussen har kraftigt kritiserats för ogenomtänkta och illa underbyggda förslag och överklagningarna och alternativförslagen  är många. Fortfarande saknas en godkänd handlingsplan för bussterminalen efter underkännandet av  Katarinaberget i mark- och miljödomstolen. Det råder stor oklarhet om Stockholms planer. Frånvaron av information, dialog och överläggningar har gjort att osäkerheten är stor för oss Värmdöbor

I Slussenförslaget ingår också en bil- och busstunnel som ska trafikförsörja resande från Nacka och Värmdö in mot Slussen. Tunneln har ett enda tunnelrör utan mellanvägg mellan körriktningarna, där det råder oklarhet om säkerhetskraven från EU eller nationellt kringgåtts.  Mitt i tunneln finns en korsning för uppfarten till Gamla stan. Höjden är bara fyra meter vilket ökar olycksrisken.

Förslaget har hemligstämplats som en del i Nya Slussen. Risken för brand och andra olyckor är uppenbar. Tusen personer kan befinna sig där samtidigt men någon konsekvensutredning har inte gjorts och ingen samverkan har skett med Räddningstjänsten.

Nacka- och Värmdöbor är de som mest kommer att trafikera tunneln, men det är staden som beslutar om utbyggnaden. Ett planföreläggande är en möjlighet som regeringen kan ta till då den vill att en kommun ska anta, ändra eller upphäva en plan. Det kan handla om  ett riksintresse, ett bredare intresse över flera kommuner, som i vårt fall, eller mellankommunala plankonflikter.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar undertecknade
att kommunfullmäktige beslutar att Värmdö ska begära att regeringen beslutar om ett planföreläggande för att få  insyn och kunna påverka i frågan om Slussens upprustning?

Värmdö den 13 augusti  2014
Hans Lindqvist,  Ina Ununger

Mycket bra att Fp i Värmdö nu ställer upp på att kräva planföreläggande. M säger nej. Tycker Mp som M? Eller?

Oj, inga roliga siffror i dag för Centern i SvD/Sifo med  minus 1,8 procent till 3,8. Men skit i siffrorna nu och kör på framåt och uppåt i hela landet.Inga kommentarer: