torsdag 28 augusti 2014

Från komunfullmäktige i går:
Moderaterna är det enda parti som motsätter sig att Värmdö ska kunna påverka Slussenfrågan genom planföreläggande till regeringen.
På min fråga i går svarade kso Monica Pettersson ett tydligt Nej på frågan om hon är beredd att föreslå ett planföreläggande.,dvs att regeringen kan ingripa i ett planärende av större vikt som påverkar flera kommuner. Slussenfrågan är just ett sådant ärende. Stockholm har en detaljplan för själva Slussen, (efter överklagande) men har fått nej till bussterminalen i Katarinaberget (tack och lov) och också Nej till prövningstillstånd i högre instans. Det betyder att det saknas en detaljplan för att sätta igång bygget, något som Stadshuset själva sagt är en förutsättning för att börja bygga. Det vill man ski....a i.

Planföreläggande är just till för en sådan situation som vi har i Värmdö. Sthlm ska ta besluten men det är Värmdö och Nacka som påverkas mest. Moderaterna sätter Sten Nordin före värmdöborna. 
För M och Monica Pettersson är det viktigare med ett nära samarbete med Sten Nordin än att se till att vi i Värmdö får en bussterminal i Slussen, Det kan vi kan gå miste om om vi inte får påverka i Slussenfrågan. Vad ska man säga.....Oj. Roligt att alla övriga partier C, S,Fp, Kd, Mp, V, Sd i kf i går ställde sig bakom ett krav till regeringen om planföreläggande.

Det nuvarande Slussenförlaget "Nya Slussen" beräknas kosta 8 miljarder i 2009 års penningvärde.
Det betyder 10,12 miljarder...i dag. Bygget beräknas ta 8 år...har någon sett ett så sort bygge som håller byggtiden...? Nya Slussen förkastar nuvarande klöverbladslösnng och vill bygga en åttafilig motorväg mellan Söder och gamla stan, fem höga glashus på stadsgården och under dem en tunnel i stadsgårdsleden på 420 meter som Värmdöborna måste öka igenom, som hårt kritiserats för brand- och olycksrisker.

Värmdöcentern driver Plan B, där vi rustar upp nuvarande klöverblad som kan göras dubbelt så fort, dubbelt sås billigt och dubbelt så bra med bussterminalen upprustad på nuvarande plats. Rösta nu rätt i valet om Du vill påverka i Slussenfrågan.
För övrigt hade vi positiva debatter om mina motioner om körkortsutbildnig i kommunen och fler arbetsplatser till Värmdö. Roligt. Vi i Värmdöcentern vill också låta ungdomar vara med och bygga bostäder på vattnet. Varför inte Attefallshus på pråmar? 

Inga kommentarer: