torsdag 21 augusti 2014


Rör inte min vårdcentral!

Nu startar Centerpartiets sjukvårdskampanj inför landstingsvalet. Kampanjen heter ”Rör inte min vårdcentral” och är ett upprop för rätten att välja vårdcentral

Kampanjen ”Rör inte min vårdcentral” kommer att bedrivas i hela Stockholms län. Kampanjen riktar kritik mot de rödgrönas politik och retorik mot privata vårdgivare och tar strid för människors rätt att välja vårdcentral.

-          Sex av tio invånare i Stockholms län går till en privat vårdcentral. Ändå tävlar Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna om att tala illa om privata vårdcentraler och att hitta på stopplagar, säger Gustav Hemming (C).

-          Vi ska ställa oppositionen till svars för sin linje. Det är både klokt och rättvist. Sanningen är ju att ledande politiker hos både (S), (MP) och till och med vissa inom (V) vet att deras kritik mot vård- och välfärdsföretag är orättvis, och att välfärdsföretag har gjort mycket för att utveckla vård och annan välfärd, säger Gustav Hemming (C).

   Vi i Centern vill också
-  -Stärka närsjukhusen, som Nacka sjukhus Närakut genom dygnet runt öppet så att du inte alltid behöver åka till akutsjukhuset när du behöver hjälp.
-   -införa vårdcoacher för alla cancerpatienter så att de kommer till rätt vård i tid
-   -Förbättra karriärvägar och löneutveckling för sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor
-   -Satsa mer på patientföreningar och fler funktionshindrade ska kunna anställas i landstinget.
-    -Mat som serveras i landstinget ska vara framställd med höga krav på närodlat, miljö, djurskydd och antibiotikaanvändning.


v

Inga kommentarer: