torsdag 14 augusti 2014

Fråga till samhällplaneringsnämndens ordförande Peter Frej ang den planerade Stadsgårdsledstunneln med trafik från Värmdö

Stockholms stad planerar nu en bil- och busstunnel som ska trafikförsörja resande från Nacka och Värmdö in mot Slussen. Tunneln har ett enda tunnelrör utan mellanvägg mellan körriktningarna, och där det råder oklarhet om säkerhetskraven från EU eller nationellt kringgåtts. Mitt i tunneln finns en signalreglerad korsning för uppfarten till Gamla stan. Höjden är bara fyra meter vilket ökar olycksrisken för höga fordon.

Förslaget har hemligstämplats som en del i Nya Slussen. Ingen annan tunnel har ett så utsatt läge som Stadsgårdsleden, skriver stadens säkerhetsutredare. Risken för brand och andra olyckor är uppenbar. Tusen personer kan befinna sig där samtidigt men någon konsekvensutredning har inte gjorts och ingen samverkan har skett med Räddningstjänsten.

Nacka och Värmdöbor är de som mest kommer att trafikera tunneln, men det är staden som beslutar om utbyggnaden.

Fråga till samhällsplaneringsnämndens ordförande Peter Frej
Ställer du Dig som Värmdö kommuns ordförande i samhällsplaneringsnämnden bakom den planerade Stadsgårdsledstunneln?

Värmdö den 11 augusti 2014
Hans Lindqvist
kf-ledamot ( C )

Bra C-förslag om att ge fler personer med funktionsnedsättning jobb  i sociala företag
Ja, det är verkligen ett bra förslag. Jag har drivit frågan om fler jobb i landstinget för personer med funktionsnedsättning och fått in mer pengar för detta i budgeten. Nu föreslår C med Anders W Jonsson i spetsen att göra det enklare att starta sociala företag, t.ex genom riskkapital och en statlig kreditgaranti.
Man känner igen Centern.
För övrigt ska jag nu gå igenom upplägget av spårbilskonferensen på Arlanda 3-5 september och sedan in på en landsbygdsträff  med Centern.


Inga kommentarer: