onsdag 13 augusti 2014

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson ang planföreläggande om förslaget Nya Slussen

Frågan om Nya Slussen har diskuterats mycket i Värmdö. Den är direkt avgörande för vardagen med arbete och transporter från Värmdö in mot staden. Slussen är i stort behov av upprustning. Ombyggnaden är en av de största infrastrukturprojekten som berör vår kommun och våra medborgare i Värmdö.

Hela processen kring ombyggnaden och Nya Slussen har kraftigt kritiserats för ogenomtänkta och illa underbyggda förslag och överklagningarna och alternativförslagen  är många. Fortfarande saknas en godkänd handlingsplan för bussterminalen efter underkännandet i mark- och miljööverdomstolen. Det råder stor oklarhet om Stockholms planer som direkt berör oss Värmdöbor i vardagen. Frånvaron av information, dialog och överläggningar har gjort att osäkerheten är stor för vad som nu ska hända.

Ett planföreläggande är en möjlighet som regeringen kan ta till då den vill att en kommun ska anta, ändra eller upphäva en plan. Det kan handla om riksintresse, ett bredare intresse över flera kommuner eller mellankommunala plankonflikter.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson
Ställer Du Dig som kommunstyrelsens ordförande i Värmdö bakom ett förlag om ett statligt planföreläggande för att få möjlighet till  insyn och påverkan i frågan om Slussens upprustning?

Värmdö den 11 augusti 2014

Hans Lindqvist ( C )

Bra av Annie och Alliansen att se över ägarstrukturen och kortsiktiga utländska intressen och stärka det långsiktiga företagsägandet i Sverige.
En utredning ska nu se över lagstiftningen kring bolagsstyrningen.
För övrigt hade vi ett mycket "aktivt" möte med kretsstyrelsen i går där vi gick igenom hela valrörelsen. Det finns att göra, men roligt, roligt.

Inga kommentarer: