lördag 7 mars 2015

Direktörernas artikel kan få motsatt effekt. Säkert viktigt för dem att skriva och tala om men de har nog inte tänkt igenom hur den mottas.
Näringslivets folk med Jakob Wallenberg i spetsen skrev i går att avtalet med Saudiarabien inte får sägas upp. Då riskerar Sveriges trovärdighet som handelspartner i omvärlden att undergrävas. Kärnfrågan i artikeln var ökad frihandel eller isolering. Man nämnde inte med ett ord att det rör sig om ett militärt samabetsavtal

Nu blir det ännu svårare för Miljöpartiet att stå ställa sig bakom en förlängning av avtalet. Det skulle ju betyda att de argument direktörerna framförde i går också blir Miljöpartiets. Detsamma för S naturligtvis. Artikeln gör det svårare att få igenom en förlängning av avtalet. Det är verkligheten. Tänk först. Själv tycker jag avtalet ska sägas upp. Det går inte att försvara.

Minskad toppstyrning, mer medlemsinflytande och satsning på jobb, skola och integration ska bli M:s väg tillbaka.
Det är vad partisekreteraren Tomas Tobé skriver i dn.se/nyheter.Det där med toppstyrningen är ju en indirekt kritik mot Fredrik Reinfeldt. Nu har ett antal arbetsgrupper tillsats för att ta fram förslag till stämman i höst, men än så länge är det tyst om t.ex integrationen som alla andra partier lagt fram förslag om. När? Man tappar ju debatten.

Baylans energikommission ska vara klar 2017 och siktar mot 2050. En ny utredning som ska hålla på hela mandatperioden och skjuta frågan framför sig. I går var det vinstutredningen. Vad kommer i morgon?
Så gör man när man är pressad, Skjut alla svåra frågor framför dig, Men höjd effektskatt kan ytterligare skynda på kärnkraftens avveckling.
För övrigt ska jag i dag till Nej till EU;s årsmöte och tala om 20 år med EU och om vi kan få en ny folkomröstning. precis som Cameron driver på för i Storbritannien.Inga kommentarer: