måndag 9 mars 2015

J-C Juncker: EU ska skaffa en EU-armé.
Det är vad jag hörde på morgonnyheterna i dag. Inte ett dugg förvånad, vare sig av förslaget eller vem som presenterar det. Så skrev jag redan när Juncker föreslogs som kommissionsordförande. Vänta ska ni se... Och nu ser Vi.
Och nu handlar det om Ryssland. Det är för att skrämma Putin,varna och hota. Vad man än väljer så ökar misstron,oron och relationerna mellan EU och Ryssland försämras ytterligare.. Putin känner sig provocerad och det blir en ännu farligare Putin. Risken för militära konflikter och krig ökar.  Är det detta man vill åstadkomma?
Nu krävs att alla 28 medlemsländer säger ja för att en EU-armé ska skapas och det sker inte. Men bara förslaget....

Ebba Bush Thor får stort lobbyutrymme i media och det gynnar henne som Kd-ledare.
Det är KDU:ordföranden Sara Skyttedal som skriver i dag på dn.se/debatt. KDU har gjort en enkätundersökning? Bland säkra, troliga och möjliga väljare. Bush vinner i alla grupper. Det är förmågan att bilda opinion det handlar om. Opinion för vad verkar ha mindre betydelse. Hårdare tag mot invandring och flyktingar genom temporära uppehållstillstånd backas upp i artikeln.
Jakob Forssmed får en liten rubrik på svd.se/brannpunkt men det är 28 kd-personer som stödjer honom. Tror inte det räcker, tyvärr.

Bra reportage och intervju med Gustav Hemming, nu Centerns landstingsråd med ansvar för regionplanering om ökat bostadsbyggande med hållbarhet och god miljö. dn.se/sthlm
Det handlar om nästa regionala utvecklingsplan som ska antas 2017. Då får vi en samhällsdebatt  under hela mandatperioden hur vi vill att Stockholmsregionen ska utvecklas. Men gör dig inte ovän med kommunerna Gustav...Inga hot om indragen kollektivtrafik om...Utmärkt att inte låsa för mycket trafik till bilar och parkeringsplatser. Stöd kommuner som satsar på modern miljövänlig transportteknik som spårbilar som går i luften och inte tar någon mark i anspråk. Spårbilar från bostadsområdena till T-banan, minskar bilismen och bilparkeringarna.

För övrigt ska jag nu in till ett möte i kommunen om Slussen där Värmdö ska kräva en helhetslösning med bussterminal vid Slussen innan man börjar bygga, annars krav på planföreläggande av regeringen. Plan B är bästa alternativet.  - dubbelt så fort, hälften så dyrt och dubbelt så bra, med bussterminalen på samma plats som i dag.

Inga kommentarer: