måndag 16 mars 2015

Se över FN:s och EU:s regler om vapenförsäljning. Vapenförsäljningen i världen måste minska
Vapentillverkningen och vapenexporten i världen tycks inte minska. Varje land har naturligtvis rätt att försvara sig själv och bygga upp ett eget försvar, men var går gränsen för vapenexport till diktaturer och krigförande länder. Här finns FN-avtalet som skall stoppa vapenhandel med länder som kränker mänskliga rättigheter och här finns EU:s uppförandekod också med koppling till respekt för mänskliga rättigheter. Efter Saudiaffären kunde Sverige ta ett initiativ och föreslå en översyn och skärpning av reglerna.

Bra att USA och utrikesminister John Kerry nu vill förhandla med Bashar al-Assad för att få slut på Syrienkonflikten
Det är klart att jag skulle vilja se Assad borta från scenen. Ett sådant fruktansvärt inbördeskrig med 220 000 döda och 14 miljoner flyktingar i det egna landet borde krävt internationella insatser för länge sedan. Att Assad överlevt är en tragisk gåta. Då är det bättre att försöka förhandlingsvägen som USA och Kerry nu gör. FN bör backa upp.

Om Löfven är den samarbetsminister han talat om borde han se positivt på Alliansens förslag om en bred parlamentarisk utredning som ser över om målet behöver ändras.
Här får Löfven visa om han menar allvar med en samarbetsregering. Just frågan om Överskottsmålet lämpar sig extra väl för samråd över parti-och blockgränser. "Finns det skäl att revidera överskottsmålet är vi beredda att diskutera detta.", skriver Alliansens ekonomiska talespersoner på dn.se/debatt i dag. En bra öppning som bör mötas med ett bra svar.
För övrigt ska jag nu gå igenom handlingar till Socialnämnden.

Inga kommentarer: