torsdag 5 mars 2015

Jonas Sjöstedt har gått segrande ur förhandlingarna med S om vinster i välfärden. Det kan bli hårdare än vad överenskommelsen tycktes tyda på i höstas.
Ja, så tolkar jag direktiven till den utredare som ska se över vinster i välfärden. De offentliga medlen ska användas till verksamheten, en syftesparagraf ska införas i bolagsordningen, användandet av offentliga medel ska kontrolleras, t.ex om man drar ner på personal, kvalitet och kontinuitet ska få större betydelse.

Men det står att "Nya regler bör starkt begränsa möjligheterna att ta ut vinst".
Där kommer haken för Jonas och vänstern "Starkt begränsa". En tolkningsfråga Vad är starkt begränsas? Det är inte totalstopp i alla fall. Hur mycket får man då ta ut? Tolkning igen.
En bra sak är de ideella, idéburna aktörerna ska kunna växa och det var faktiskt ett huvudsyfte när valfrihetsreformen infördes. Sedan har de stora företagen tagit över, som man inte riktigt förutsåg.
Inga Caymanöar naturligtvis.

Men det blir en lång utredningsprocess.
Utredning klar i november 2016, ut på remiss minst ett halvår. Remissvaren ska samordnas 2017 och en proposition skriva då är vi framme vid valåret 2018. Jonas har dragit det längsta strået hittills.dn,se/debatt

Den nya Kd-ledningen kan strunta i decemberöverenskommelsen, DÖ skriver Lars Adaktusson på svd.se/brannpunkt.
Överenskommelsen ingicks av den partiledning som just avgått. Det "har långtgående effekter" för krisdemokraterna med sin "utsatta ställning". Så argumenterar LA. Den nya ledningen är inte juridiskt bunden av DÖ.
Är det moral? Är det etik? Är det hederligt? Är det försvarbart?  Är det Kd? Nya Kd
För övrigt åker jag nu in till Mälardalsrådets Näringslivs-och FoU utskotts möte om matchning på arbetsmarknaden.Inga kommentarer: