tisdag 17 mars 2015

Putin lever och tar emot besök av en Kirgizisk president - men vad ligger bakom 11 dagars "bortovaro".
"Utan skvaller vore livet trist", sa Putin när han kom tillbaka efter 11 dagars bortovaro från den ryska etern. Småleende och lite undrande om uppmärksamheten. Vad är svaret på dessa 11 dagar? Någonstans har gossen varit, men vill inte tala om var och med vem? Eller leker han bara med alla?
Något viktigt har hänt för honom eller kring honom. Han vill inte tala om vad. Han döljer något viktigt som hänt. Allmänheten i Ryssland och i världen har inte med det att göra.

Så säger en enväldig härskare. Uppståndelsen visar tydligt hur Putins roll ser ut.
Enväldig, diktator, makten är hans och den ligger helt i hans person. Med dagens möjligheter att få fram information om vad man befunnit sig och vad man gjort så har jag svårt att se att också  denna bortovaro förr eller senare blir öppen och beskriven. Vem - vilka, gynnar respektive missgynnar det?

Otroligt med så fyrkantiga regler för pensionering som fortfarande gäller i Sverige. Något företag sätter en regel att du inte får köra buss efter 70 år. Tala om diskriminering av äldre.
Därför blir min motion till Centerstämman om Livsbalans ännu viktigare. Du ska ha rätt att arbeta så mycket och så lite du vill under olika skeden i livet och så länge du vill också utan att någon sätter en arbetsmarknadspolitisk dödförklaring på dig.

Till de sju partiernas gruppledare i kommunfullmäktige
Inbjud till en medborgarträff om Slussen före mötet med staden
Den 23 mars ska några av er som företrädare för Värmdö kommun träffa förtroendevalda representanter för Stockholms stad om Slussen. Jag tror det skulle uppskattas väldigt mycket av Värmdöborna om ni före mötet inbjöd till en öppen medborgarträff i frågan där samtliga partiers gruppledare får tala om vad de vill göra och svara på frågor om Slussen. Tror också det skulle ge er värdefulla medskick inför mötet med staden. Ordentlig information om medborgarträffen bör gå ut.
Lämpligen kan träffen ske i Gustavsberg, förslagsvis den 18 eller 19 mars vid 18.00 tiden.
Föreslår att besked lämnas till kommunstyrelsens ordförande Monica Petterson som organiserar träffen.
Med förhoppningar om positiva svar
Hans Lindqvist
För övrigt tänker jag gå på Kings of Tennis på Waterfront och se Mats Wilander spela mot Australiens Pat Cash. Veteraner är något särskilt...

Inga kommentarer: