tisdag 16 juni 2015

En utmärkt artikel på dn.se/debatt om att förbjuda förbränning av osorterade sopor och öka återvinningen.  Men hur har det kunnat gått fel så länge?
Ja, det är den fråga man ställer sig? När jag var sekreterare i Naturresurs- och miljökommittén på 70-talet var grundregeln för all hantering av naturresurser  först återanvändning, sedan återvinning och sist förbränning. Åreranvändningen har nog fungerat ganska bra med tomflaskor t.ex, men återvinningen av råvaror har drunknat i utbyggnaden av nya förbränningsanläggningar.

Och nu har Sverige sådan överkapacitet på förbränningsanläggningar att vi importerar massor med osorterade sopor med utsläpp av farliga produkter som vi inte ens vet vilka de är.
Tre bra krav på regeringen i artikeln; Avfall som materialåtervinns ska sorteras ut, förbjud förbränning av osorterat avfall, beskatta avfall som går till förbränning.
Borde vara självklart. Det förbättrar miljön, klimatet och ger jobb. Sätt igång. Och varför ska folk sortera sopor när det ändå bränns? Någon?

Skärp sanktionerna mot Ryssland. Angreppen mot Ukraina fortsätter ju och Minsk-avtalet följs inte av Putin.
Skärp sanktionerna. Det som tar hårdast är politik och ekonomi. Stoppa ryskt deltagande i internationella konferenser och stäng av Ryssland från att delta i internationella betalningssystem. Det skulle kännas.

Och det är ju  Putins upprustnings-och angreppspolitik som förändrat det svenska försvaret
Något som Kerstin Lundgren (C) påpekade i går i riksdagen. Vid förra försvarspolitiska beslutet för fem år sedan var Europa fredligt, nu har vi krig och det är Putins Ryssland det handlar om. Den svenska upprustningen är nödvändig och S, Mp,M, C och Kd står för den i riksdagen, det är 75 procent.
För övrigt har vi ingen aning om vad landtinget fattar för beslut i dag om höjningen av SL-kortet med 100 kronor. Är besviken på S som borde kunnat ställa upp och inte låta Sd bestämma. S och Sd de nya landstingskamraterna.

Inga kommentarer: