måndag 22 juni 2015

Greklandkrisen närmar sig lösning eller bankrutt. Finansministrarna under dagen och regeringscheferna i kväll avgör frågan.
Vet inte hur många möten EU-rådet, EU-kommissioem, ECB och IMF ägnat åt ett enda land, Grekland.
Men det är inte vad som helst. Det är inte ett land bland 28 medlemsländer det handlar om och det är inte ett land bland 18 euro-länder det handlar om heller. Det är eurons framtid och en signal om hur det står till med hela EU-samarbetet.

Och det vet Merkel, Hollande och alla andra att euron var Kohls och Mitterands politiska projekt.
Vi kan slå ihop Öst-och Västtyskland om du släpper marken sa Mitterand. Det gjorde Kohl till slut och vi fick EU-valutan euron. En valuta med egen ränta och penningpolitik, men ingen egen skatte- och finanspolitik. Dömd att misslyckas. Och så har det blivit.

Nu tar grekerna ut sina pengar från bankerna som töms. Det finns inga pengar kvar att betala löner och pensioner. ECB har tvingats gå in med extra stödpengar i dag för att bankerna ska öppna.
Alla förstår hu illa det är. Mitt i detta kommer EU-kommissionens ordförande Jean- Claude Juncker med ett förslag om eurons framtid. Han vill ha ett gemensamt finansdepartement och en gemensam finansminister.Då förstår alla att det handlar om mer EU-stat med gemensamma skatter och en gemensam finanspolitik.
   Det skulle ju inte bli så men där är vi nu med fyra nya EU-fördrag sedan 1990-talet, Maastricht, Nice, Amsterdam och Lissabonfördraget, och alla har fört över mer makt till EU. Det är den andra sidan av EUropakrisen där Storbritannien nu är i centrum.
Mer samarbete-mindre EU-stat är lösningen.
För övrigt går nu sommaren in i  vardagen igen och vi har haft den första gemensamma arbetsdagen på Schabraket och klippt gräs, klippt häckar och buskar, reparerat och målat fönster och målat trappan upp till vinden. Vackert.


Inga kommentarer: