lördag 27 juni 2015

Och i går presenterades Kex-utredningen och Krigsmaterialexport. Bra att utredningen är så enig, men tolkningarna av skrivningarna blir något helt annat.
Det är demokratin som är kärnan i utredningen.Ingen export till diktaturer. Låter ju enkelt, men sedan kommer bisatserna, vad är kravet på en demokrati,eller ännu riktigare vad går gränsen för länder med allvarliga demokratiska brister. Är det detsamma som icke-demokratier och vad är i så fall detta?

Det är ändå "demokratikriteriet som gör oss unika", säger utredningens ordförande Hans Wallmark (M).
Det finns mig veterligen inget annat land som har ett sådant krav, säger Wallmark.Och det är naturligtvis bra. En honneur för Sverige. Men om demokratikriteriet krockar med Sveriges säkerhet då ska säkerheten gå före, säger S-representanten och förra utrikesministern Lena-Hjelm-Wallén. Men det är självklart. Frågan är bara var den gränsen går.Tolkning igen alltså. Men all lag tolkas i verkligheten av domstolar och/eller politiska församlingar och så är det här också.

Det är ändå en demokratisk framgång att sex av partierna i riksdagen var överens om allt och alla åtta var överens om det mesta. En bra kompromiss. men tolkningen alltså....
En socialdemokratisk försvarsminister och en moderat riksdagsledamot med förmåga att enas kring försvarspolitiken och vapenexporten. Det är bra, riktigt bra och det ska dom ha en stjärna för.

Och nu när jag lyssnar på ekot ser det ut att bli en folkomröstning i Grekland om det bud som i dag ska komma senare från långivarna  i EU, ECB och IMF. Ja, vi får väl se. Kan man ha en folkomröstning inom en vecka? 

För övrigt blir det nu en liten cykeltur runt Bohus-Malmön med Sonja. Vi ska se på vackra näckrosor i dammarna.


Inga kommentarer: