onsdag 8 juli 2015

Grekland dominerar världsnyheterna och kommer att göra så en lång tid framåt. Om EU ska hålla ihop måste man hitta en kompromiss-vad som helst som båda parter kan acceptera.
Och vad är det? En halv skuldnedskrivning med fortsatt men förlängd åtstramning.... Grekerna kanske blir nöjda i början, På längre sikt blir Tyskland nöjt. Men om problemen inte löses och nya sparprogram behövs har det inte förändrat någonting.

JC Juncker hat i EU-parlamentet bett alla "att sätta en parentes kring sina egon" svälja förtreten och ge Grekland ny chans.
Tsipras säger att folkomröstningen inte innebär ett nej till EU. Grekland tillhör Europa. Vi "måste kunna förhandla om allt, även skuldnedskrivningar". ESM har nu fått en formell ansökan från Grekland om nödlån. Vi får se vad den innehåller..

Nu ser krisen ut att ha skapat en konflikt mellan Frankrike och Tyskland också.
Frankrikes premiärminister Manuel Valls sa att avskrivningar inte får vara ett tabu eftersom ett "grexit" måste undvikas till varje pris. Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble säger nej till avskrivningar som inte tillåts enligt Maastrichfördraget. Eurokrisen skakar hela EUropasamarbetet.
Euron var fel från början.

Själv tycker jag en politik kompromiss ska eftersträvas i första hand med de 19 euroländerna och om möjligt också med de 9 övriga EU-länderna. 
En sådan kompromiss där först båda parter visar vilja och sedan alla eller euro-lönderna ställer sig bakom gör det lättare att få kompromissen att hålla.Och det behöver inte bli något prejudikat. En kris har lösts.
För övrigt ska vi nu handla lit mat till festen i morgon med Olle, Zari, Börje, Barbro, Maria, Pär, Nina och Sonja och jag. Roligt med fester.

Inga kommentarer: