onsdag 1 juli 2015

Ebba Bush Thorvill stoppa våldsbejakande extremism som huvudfråga i sitt tal med 7 förslag där svenska IS-krigare ska kunna dömas till landsförräderi
IS och våldsextremism är det farligaste hotet mot vår världsordning i dag, säger EBT Det begränsar livet för människor. Det finns ett tydligt samband mellan människor som flyr till Sverige från Syrien, Irak..och IS. Det är IS som hotat och skapat terrror och då ska vi både stoppa IS-våldet och kunna minska flyktingvågen till Sverige och Europa.Rätt tänkt, men hur....?

Regeringen har redan aviserat kriminalisering av deltagande, finansiering och aktiv våldsverksamhet av svenskar utomlands. Det tyckte EBT var bra, men...
mycket av det hon föreslog finns redan i regeringens huvud. Det är redan på väg till lagboken eller politiska beslut som t.ex att stärka det förebyggande arbetet.med närmare samarbete mellan skola, polis, myndigheter och civilsamhället. Det gäller också att bryta segregationen i samhället och diskriminering och utanförskap där grogrunden finns för extremism.

Att kunna döma svenska IS-krigare för landsförräder var det tuffaste förslaget liksom att stoppa IS-krigare vid landsgränsen.
Det är inga enkla förslag. De kräver noggranna sociala och juridiska överväganden. Det sa inte ETB något om.

Men det gör dn.se/ledare i dag och jämför Kd förlslagaen med Guantánamo
Förslaget om landsförräderi  är dubbelt fel, ogenomtänkt, allt är en intellektuell härdsmälta, det finns ingen rättssäkerhet. Men lugn, allt måste ju noggrannt utredas.
För övrigt tror jag helt enkelt att DN är rädd för att Kd förslaget möts för positivt av folk och hotar folkpartiet.

Inga kommentarer: