fredag 24 juli 2015

Nej, ingen kommunsammanslagning med tvång. Allt måste vara frivilligt. Börja med regionreformen först och se sedan vad som kan bli fortsättningen.
Civilminister Ardalan Shekarabi vill tillsätta en ny kommunreform nästa år. Sammanslagning av kommuner för att minska urbaniseringen är ett motiv. Tycker kanske att det är bättre att fullfölja regionreformen och skapa större, men framför allt mer demokratiska regioner. Länsstyrelserna kan delvis avskaffas. I varje fall landshövdingarna som är en kvarleva från Axel Oxienstiernas dagar. Inget ont i honom som organiserade Sverige väl på 1600-talet. I dag ser landet annorlunda ut..

Landshövdingarna är i dag onödiga. De statliga tillsynsuppgifterna om bygg, transport och planeringsfrågor på länsnivå kan enkelt överföras till landsting och regioner.
Det är inte bara en organisationsfråga, det är en demokratifråga. Det är betydligt mer både demokratiskt och naturligt att folkvalda företrädare i Västerbotten avgör viktiga plan-, bygg och infrastrikturfrågor i regionen Det är betydligt bättre än att staten beslutar om detta i Stockholm eller hos en landshövding i länet.

Regionlösningar ska följa samma princip som i kommunfrågan, dvs frivilliga regionbildningar med stark förtroendeförankring i kommuner och landsting. Det kan ta tid, men...
hellre det och att kommunreformer får vänta. Under tiden kommer kommunerna att öka internsamarbetet kring sociala frågor, trafik, polis, överförmynderi och planering som sedan gör det naturligare att samarbeta, kanske genom sammanslagningar.
För övrigt åker jag nu ner och ser Carl Eklund spela nästa match i singel i Bohus-Malmön Open. Heja Carl.

Inga kommentarer: