onsdag 15 juli 2015

Utmärkt uppgörelse med Iran om minskad risk för kärnvapenspsridning mot ökad öppenhet och handel. En stor framgång för Obama som han ska ha kredit för.
Efter 13 års förhandlande och 18 dagars slutmangling finns nu ett avtal.  FN-inspektörer ska granska kärnanläggningarna, även de militära.Diplomatin har prioriterats före militära och andra hot.

Wien, förhandlingsstaden, sedan Wienkongressen 1815 har åter tjänat världen väl, men det är Obama som president i USA som ska ha det största erkännandet. Om man talar om en "historisk händelse" så är detta en sådan,, inte ett historiskt misstag som Netanyahu säger. Hårdare kontroll mot kärnvapen är väl bra även för Israel.....

Tsipras får stöd för uppgörelsen men inga problem är egentligen lösta, men det är betydligt bättre förutsättningar med kraven på Grekland och stöden från långivarna.
Emot synes bara ytterlighetspartierna på högerkanten Gyllene Gryning och  de rena kommunisterna vara. Då ser det ut som en god kompromiss.

Ännu mer utvidgat samarbete med Nato med lagändringar för kris- och krigshjälp
Det här vill man nog se lite närmare på innan man ropar hej. Värdlandsavtalet ska utvidgas till att både kunna ge och ta emot krigs- och krigshjälp till och från Nato på svenskt territorium.
     Samarbete är viktigare än isolering i sådana situationer, säger förvsarsminister Peter Hultqvist Det ger ökad handlingsfrihet för Sverige.. Men allt som sker på svensk mark är är på svensk inbjudan..Men visst finns det risker. Natotrupper på svensk mark inbjuder naturligtvis lättare till anfall mot Sverige.
För övrigt kommer nu Christina och Lasse från Värmdö ner till oss på Schabraket. Ska bli roligt.
Inga kommentarer: