söndag 5 juli 2015

Jonas kritiserar regeringen men vill inte tala om sin regering utan han befinner sig både i majoritet och i opposition Är det ett smart drag?
Jonas öppnar med att regeringen gör för lite för fler trygga jobb. Han tar direkt upp Vattenfalls kolgruvor och säger att det nu blivit en seger när gruvorna inte ska säljas utan finnas kvar som energireserv. Kolgruvorna kan då avvecklas. "Vi ska vinna fler segrar" säger Jonas. Vi förhandlar gärna med regeringen var ett budskap, men vi är ett oppositionsparti var ett annat. Går inte ihop, men det är nog inte meningen heller. Det finns flera stolar.

Ta bort vinsterna i välfärden - ha nu ändrats till ta bort vinstjakten i välfärden. Det är något helt annat och mycket lättare att förhandla och kompromissa om.
Det är förståeligt om det ska bli någon uppgörelse överhuvudtaget.

Nyheten var en satsning på barnen med 250 milj kronor till sommarlovsstöd.
Det är ett konkret förslag som det är svårt att ha något emot. Det ska gälla alla barn mellan 6 och 15 år. Hur det ska finansieras fick vi inte veta, men det blir en förhandlingsfråga med Löfven.
Jonas diskussion om klimatpolitiken visar engagemanget. Jag vet att det är grundat inifrån efter många år tillsammans i olika folkrörelser och i EU-parlamentet. Men de konkreta förslagen var inte så tydliga.
Grekernas rätt att folkomrösta är självklart, men  Jonas tog inte upp bakgrunden till problemen med haveriet med euron.
För övrigt får vi se vad som händer i folkomröstningen i dag som ingen riktigt vet vad en handlar om. Men fortsättning följer.....


Inga kommentarer: