lördag 25 juli 2015

Naturligtvis hoppas jag på att Frihandelsatalet EU-USA går i mål och att konflikter som ISDS om stämningen av stater kan lösas. Cecilia Malmström om någon har den kapacitet och internationella bakgrund som behövs dn.se/ekonomi

Det har handlat om tekniska frågor i tio förberedande förhandlingar i några år. Nu kommer avgörandet för TTIP, Transatlantic trade and investment partnership som ska reglera 50 procent av världens BNP och en trejedel av världens handel. Självklart är det viktigt att det blir ett avtal. Avgifter, tullar, dubbla säkerhetskontroller i både EU och USA är några av de hinder som ska undanröjas. Det är inte enkelt. Ska USA gå med på att europeiska företag får delta i amerikansk upphandling? Ska Sverige och EU gå med på import av GMO-grödor från USA som vi inte tillåter i dag?

Den stora frågan är ISDS, om rätt för företag att stämma stater om det påverkar ett export- eller investeringsavtal negativt
Detta har man ännu inte löst, eller faktiskt inte börjat med. Det ska naturligtvis inte vara möjligt att dra stater inför rätta bara för att man är missnöjd med beslut om hårdare miljö- och säkerhetsregler som minskar vinsten. Men var går gränsen? Man måste naturligtvis kunna skydda avtal och investeringar i korrupta stater eller stater med bristfälliga rättssystem. Att helt ta bort ISDS ur avtalet är fel och den frågan ser nu också ut att vara löst efter en resolution från Cecilia Malmström i EU.parlamentet.
För övrigt blir det sista kvällen för mig nu på Bohus-Malmön med grillning hos Pär och Nina och Olle och Zari Om några dagar åker jag till fjällen och fiskar med Fjällfiskets vänner Raymond, Bosse, Bengt och Ulf.  En annan höjdpunkt på sommaren.

Inga kommentarer: