torsdag 2 juli 2015

JimmymÅkesson har funnit en nisch med barnperspektivet och SD.s recept för en "barnslig politik"
Nu ska det bli satsning på sociala frågor från den socialkonservativa partiet som Åkesson beskriver Sd.Det är ett program för "världens bästa barndom", säger Åkesson Föräldraförsäkringen ska stärkas.Vårdnadsdsbidraget ska dubbleras till 6000 kronor. Pappamånaderna ska monteras bort.och jämställdhetsbonusen slopas. Rätten för föräldrar att arbeta deltid ska utökas. Det är mjuka värden.

Det är så mycket motsats till Feministiskt Initiatit, Fi det kan bli. Det är barnen som ska vara fokus inte kvinnorna.
Här finns ett utrymme. Jag har hört många säga att Fi tänker bara på sig själva, kvinnorna. De har aldrig barnen i fokus när det talar om feminismen och Sd har just detta. Det är socialkonservatism säger Åkesson och här får han en en konkurrent i Kd, som inte går lika långt men de gränsar på flera områden till varandra.

Sd har också en del hårda förslag som att alla som kommer i kontakt med barn ska kontrolleras mot brottsregistret, som t.ex vårdpersonal och förskollärare.
Den som  någon gång blivit dömd för vålds- eller sexualbrott ska inte kunna anställas, inte heller efter avtjänat straff. Livstid alltså..
För övrigt gillar jag inte detta man det påverkar säkert högerkanten i välfärden och Kd får se upp.

Inga kommentarer: