tisdag 22 september 2015

Det är inte lätt att läsa en budget när det inte finns en enda rad med hållbara argument och konsekvensanalyser av de olika förslagen. Det finns många bra förslag men det blir väldigt svårt att bedöma dem.
Vad betyder förslagen om fler bostäder? Vad betyder höjd a-kassa? Vad betyder de höjda skatterna? Nu menar jag, vad betyder de för jobben, som ändå är den prioriterade satsningen i budgeten? Och här finns fler förslag om investeringar för exporten, klimatsatsningar...

Det är bra förslag men hur mycket dämpas de av de dåliga förslagen som minskningarna av rut- och rotavdragen som verkligen har betydd mycket för både fler jobb och vita jobb i stället för svarta.
Slopandet av den nedsatta arbetsgivaravgiften för unga och alla skattehöjningar påverkar naturligtvis jobben negativt. Det var inte så klokt att sätta det där målet för jobben - Europas lägsta arbetslöshet 2020.Det ger ju ännu mindre förtroende när regeringen själv inte tror på det. Satsa på det tyska lärlingssystemet, satsa också på låglönejobb, behåll rut och rot som kan ge flyktingar jobb och de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar.

Det är krigen som måste stoppas om flyktingkrisen ska lösas. EU borde ta ett initiativ för en flygförbudszon över Syrien.
Det klan eliminera Syriens flygvapen och stoppa Assad från att släpa ner tunnor med sprängmedel och gifter som dödar den egna befolkningen urskiljningslöst. Migrationsministrarna kan ta upp det i dag när man träffas i Bryssel.
För övrigt ska jag nu läsa lite handlingar till Socialnämndens möte i morgon.

Inga kommentarer: