tisdag 1 september 2015

Centerns partistyrelse kommer med en Nato-bomb om svenskt medlemskap. Mycket oväntat, fel och olyckligt några veckor före c-stämman i Falun. svd.se/brannpunkt
De säkerhetspolitiska problemen har ökat i Europa med Rysslands aggresivitet. Sverige måste bli tydligare. Vi ska eftersträva samarbete med Finland så att båda länderna kan gå in i Nato samtidigt,
Det skulle stärka Nordens röst i försvarssamarbetet.

Norden ska förklaras som en kärnvapenfri zon. Sverige ska som Norge kräv att kärnvapen och utländsk trupp inte ska få finnas på svensk mark. Blir vi Nato-medlemmar får vi,rösträtt i Nato och undsättning vid militära konflikter. Neutraliteten har tjänat oss väl men i dag är vi inte neutrala. Vi har deltagit i Natooperationer och Nato-övningar,
Nu måste vi ifrågasätta tidigare sanningar. Vi är inte längre trovärdiga. "Vi befarar att en falsk alliansfrihet riskerar att bli en säkerhetsrisk snarare än en trygghet", skriver Annie Lööf, Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström i SvD,

Tragiskt,fel, tråkigt och mycket illa med tre veckor till C-stämman i Falun. Finland har inte sagt ja. Man har talat om att det är en möjlighet. Finska centern är emot. Vad talar för undantaga från Kärnvapnen? Mycket svårt att tro att detta verkligen är vad Kerstin Lundgren vill.

Och det finns fyra reservanter i partistyrelsen; Johan Linander, Maria Söderberg, Christina Jonäng och Mattias Larsson. Majoriteten av centerpartister är emot.

Driv inte igenom något som inte är genomtänkt och noga diskuterat i centerrörelsen. 

Bordläggning bör bli stämmans beslut i Falun.


Inga kommentarer: