onsdag 16 september 2015

Bra att regeringen nu säger att alla kränkningar av svenskt territorium ska redovisas öppet så fort som möjligt. Svenska folket ska få snabbt besked om vad som händer runt våra gränser.
Kränkningarna och intrången  på svenskt territorium har ökat år för år  från 3,8,10,13 åren 2011 till 2014. dn.se/ Nyheter. Kränkningarna har hållits hemliga. Nu ska det bli ändring på det säger regeringen och försvarsminister Peter Hultqvist. Det är bra. Allt ska redovisas, tider, platser,vilka som kränkt och åtgärder som vidtagits. Så har Finland gjort och så ska vi göra. Kränkningar har gjorts av såväl natoländer som Ryssland. Nu ska hela svenska folket få besked, i bästa fall inom några timmar säger Hultqvist. Bra, bra.

Men inget av detta nämndes i regeringsförklaringen. I stället kom den helt i skymundan av informationen om öppenheten kring kränkningarna. Vem håller i mediasamordningen...?
Men Löfven sa om igen att vi är Alliansfria och Nato nämndes överhuvudtaget inte.
Rätten till skydd för flyktingar var huvudtemat men också att den som saknar skäl ska avvisas. Det här kan bli en konflikt med Mp som liksom centern försvarar papperslösa .
"Ingen ska behöva tigga på gatan. Utbildning och jobb är lösningen". Så lät det. Lätt att säga i en talarstol i riksdagen, Men hur? Man får liksom leta själv.

Bra var att Löfven lyfte upp huvudorsaken till flyktingkrisen - krigen, främst kriget i Syrien.
Sverige ska medverka till att i FN skapa en "internationell kontaktgrupp" med USA, EU och Ryssland. Hur,det ska stoppa kriget fick vi inte veta. Men bra att ta upp orsaken till flyktingkrisen.

Landstinget har minskat klimatutsläppen med 35 procent sedan 2011 och har nu 79 procent förnybara drivmedel. Det är Centern som drivit på och det redovisades i går i landstinget.
Nu vill vi se pendelbåtar som drivs med el också mellan Värmdö och Slussen.
.
Inga kommentarer: