onsdag 23 september 2015

Då är det bara en dag kvar till Centerstämman i Falun öppnar och det ska bli en kosntruktiv och positiv stämma. Partisekreteraren Mikael Arthursson beskriver läget bra i dn.se/nyheter
Det är verkligen en positiv förändring från idéstämman för några år sedan med alla tokigheter som rev ner partiet. Tokigheterna togs bort och en långsam uppgång inleddes. Annie har stor del i den liksom centerrörelsen  i hela landet som tydligt ställt sig bakom centerns liberala och humana flyktingpolitik. Vi har, som Mikael Arthursson säger, blivit motpolen till Sverigedemokraterna och det vinner vi på men framförallt vinner alla flyktingar på det som nu söker sig till Sverige.

Det finns motioner om en mer restriktiv flyktingpolitik men det är en liten minoritet i Centern. Den stora frågan där blir integrationen och det är den frågan som kommer att dominera stämman.Att snabbt komma i arbete och korta asylboendet ger stora vinster för både flyktingarna och samhället. Också det går att läsa i centerartikeln på dn.se/debatt.

Den centrala meningen i artikeln är "Nyanlända måste kunna lära sig språket på jobbet". Det är så man både träffar folk, kommer in i samhället och får lära sig språket på ett naturligt, vardagligt sätt.
Jag minns själv när jag jobbade som reseledare i Rimini och inte kunde ett ord italienska. Det tog inte många veckor förrän vardagsslanget satt där som alltid följdes av några meningar med nya ord som man  lärde sig. För att inte tala om den nära kontakten med hotell-, restaurang- och barpersonalen som växte fram naturligt.

Glöm grammatiken och SFIn. Det är väl bättre med ett jobb med liter lägre lön än inget jobb alls. Det är väl bättre att snabbt få arbetskompisar och lära sig "snacket" än att gå kvar på asylboendet och vänta....Bra där Centern...ha.

Natodebatten på fredag kväll blir den andra stora frågan. Jag säger Nej, Vi ska inte gå med i någon kärnvapenklubb men låt oss först noggrannt utreda och analysera frågan innan vi fattar något beslut. Åtrerremiss och utredning är mitt förslag.
Nu ska vi läsa lite sena handlingar till socialnämnden som börjar om några timmar och mest kommer att handla om det svåra och stressande läget på Individ- och familjeomsorgen, IFO.


Inga kommentarer: