måndag 7 september 2015

Äntligen rör det på sig för att komma tillrätta med flyktingkrisen, både i EUropa och i Sverige. Men det stora problemet, krigen, som gör att det kommer flyktingar görs inget åt.
Nu väntar vi på förslag från EU-ledarna om Europas flyktingproblem. Vi väntar ett konkret förslag från EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Och det skulle enligt förhandsbuden handla om fördelning i EU av 140 000 fler än de 40 000 som var utgångsförslaget. Utmärkt.

Det handlar om samarbetat i EUropa. Det handlar om den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Vi, EU och EU:s 29 medlemsländer måste visa att vi klarar av att lösa en sådan här kris.
Motsatsen skulle allvarligt skada hela samarbetstanken, att inte kunna samarbeta när människor dör i våra omgivningar.

I Sverige kommer också många förslag från statsminister Löfven och partiledarna. Bra att han bjuder in till överläggningar. Hoppas nu att det råder samförstånd om att ett svar kommer från alla sju partier som deltar i överläggningarna.

Stäng inte ute Sd heller, säger jag. Vill de vara med så ska de få det.Men kanske inte få sin vilja igenom....Det är bara bra att vi och väljarna får se var skiljelinjen går när frågan om stöd och insatser ställs på sin spets. Motsatsen, att inte bjuda in dem skulle bara öka på Sd;s opinionssiffror ännu mer.

Vi ska naturligtvis stärka Stockholm som kunskaps-, forsknings- och utvecklingsregion, men inte nödvändigtvis genom en större befolkning dn.se/Stockholm som Gustav Hemming skriver.
Utvidgat samarbete i Mälardalen som vi redan arbetar med i Mälardalsrådet, stärka trafiken och förbättra pendlingen, taxesamarbete i kollektivtrafiken och få filial från något utländskt universitet, som Oxford är utmärkta förslag, men att ha ett mål om att öka befolkningen....
För övrigt åker jag nu in till möte med landstingets pensionärsråd. En av de mest aktiva kommittéerna i landstinget.

Inga kommentarer: