lördag 19 september 2015

EU håller på att gå sönder på flyktingfrågan: Väst med Tyskland, Frankrike, Österrike, Sverige på ena sidan och Ungern, Polen ,Tjeckien, Slovakien på den andra sidan visar allvaret.
Det är positivt att Sverige försöker få till stånd en uppgörelse om en rättvis fördelning av flyktingar i Europa. Mötet med Sveriges och Frankrikes regeringschefer Stefan Löfven och Manuel Valls är ett led i detta.

Enighet är naturligtvis vad som ska eftersträvas även om det formellt inte behövs enligt fördraget. Det räcker med kvalificerad majoritet. Att driva igenom beslut mot medlemsländers vilja kan bli kontraproduktivt och rent negativt för flyktingar och asylsökande i det landet. Jag tror inte på det. Jag tycker heller inte att piskor som indragna EU-bidrag är någon bra metod. Det skadar samarbetet och kan också hör bli negativt för flyktingarna.

Börja med ett frivilligt system under ett år för att se hur det utvecklas.
Jag tror att det blir svårt för länder att helt stå utanför när de ser andra EU-länder vara solidariska och visa medmänsklighet.

Ett medlemskap i Nato ökar osäkerheten i vårt närområde. Nato motståndare, som Ryssland kommer då att ställa in Sverige bland sina motståndare. Det stärker inte säkerheten.
Ju mer man funderar på Nato-frågan desto mer säker blir man att att ett medlemskap leder fel. Militära planerare i Ryssland ser oss som fiende och vår säkerhet försämras.
För övrigt  blir ju Sverige då medlem i en kärnvapenklubb, något som för tillbaka debatten till 50- och 60-talen då vi sa Nej till kärnvapen i vårt land.

Inga kommentarer: