måndag 28 september 2015

Hemma från en härlig stämma med god stämning i centern och mängder med "kloka" beslut med några undantag som  Nato. Men helheten är mycket positiv.
Vadå? Varför det inte blev någon blogg? Upp vid 06 tiden i stugan vid lugnets skidstadion där jag och de två trevliga gossarna Anders Olander, Norrtälje och Magnus Persson, Solna  bodde. Stämman öppnar 08.00 och slutade vid 24-tiden varje kväll. En öl och hem och sova 4 timmar per natt.... När skulle jag skriva...

Annie var hemma med Ester och det gjorde hon rätt i.
Hon hade spelat in videos på inledningen och på flera andra avsnitt på stämman som avtackningen av Bramstorpsplackettens mottagare. På det sättet var hon lika närvarande som vi andra.

Vice ordföranden Anders W Jonsson tog över uppdraget som inledare och sammanhållare på stämman
och det gjorde han med bravur, inte minst i inledningstalet där han talade om vad centern står för i i flyktingfrågan. Humanism, och medmänsklighet. Vi ska inte straffskatta de som kommer hit, vi ska uppskatta dem. Vi är naiva säger våra kritiker, sa Anders W och tillade: Det kan aldrig vara naivt att vara medmänsklig.

Min huvudfråga var naturligtvis det plötsliga och i mina ögon felaktiga förslaget från partistyrelsen att gå med i Nato.
Att gå med i en militärallians som Nato ökar bara spänningarna i vårt närområde. Sverige har sagt nej till kärnvapen, nu säger Centern ja. Det blev 130-talet inlägg och  286-163 för medlemskap eller 2/3, men frågan är långt ifrån avgjord...Jag, Håkan Larsson med flera krävde återremiss, men  nej. Jag krävde också en grundlig  utredning och analys om för- och nackdelar med ett medlemskap, men Nej.
Vi återkommer.

Långgående förslag fanns om uppluckring av strandskyddet.
Det finns skäl men inte att avskaffa strandskyddslagen...Jag yrkade bifall till ett nytt förslag från den stämmokommitten som hittade en bra kompromiss mellan allemansrätten och äganderätten.
Motionen om medborgartjänst hade sällskap med 6-7 andra liknande motioner, som dock avslogs av partistyrelse och stämma. Vi återkommer där också.

Min motion om flexibilitet och valfrihet i arbetslivet som stärker rätten att arbeta olika mycket och lite under olika perioder i livet - livsbalans
hade en ganska bra skrivning från partistyrelsen och backades upp också av andra. Nöjde mig med att den då var positivt besvarad.

Jag backade också upp ett avsnitt om "genderbudgetering" i kommuner och landsting för ökad jämställd het mellan män och kvinnor och att föräldrar ska dela lika på intjänad pensionsrätt för gemensamma barn. där stämman dock gick på en "mjukare" linje från stämmokommitten.

Och tala om stämning på den avslutande Banketten. Roligast vinner.
För övrigt har jag nu sovit ikapp och ska gå igenom lite post och annat som kommit efter. 

Inga kommentarer: