måndag 21 september 2015

Grekland har inte löst några problem med valet. Det hade inte spelat någon större roll för dagens situation heller vem som vunnit Syriza eller Ny demokrati - problemen framåt är lika för båda men är enorma. Grattis till Alexis Tsipras som nu ska ta hand om dem.
Det är ingen rolig verklighet för Grekland. Det är ingen rolig verklighet för EU heller.För att inte tala om grekerna själva med 25 procents arbetslöshet, höjda skatter och minskade pensioner med ett 10-15 årigt åtstramningprogram framför sig. Och lägg till detta en statsskuld som närmar sig 200 procent av BNP
För att inte tala om flyktingkrisen.

En samlingsregering skulle jag gärna se och inte bara en ny Tsiprasregering. Tror det skulle vara bättre för Grekland och för samarbetet i EU.

Hörde med ett halt öra på budgegen och kommentarerna. Mycket hårda sådana från oppositionen och också tycker jag mycket berättigade.
2019, beräknas arbetslösheten bli 6.2 procent. Det är bara ett år före 2020 då den ska vara EU:s lägsta, Det var ett dumt löfte och det kommer inte att infrias. Regeringen säger det själv. Då framstår ju löftet som ännu dummare. Inga jobbåtgärder för de med låg utbildning, sänkt RUT och ROT, höjda jobb på arbete, som höjda arbetsgivaravgifter för unga. Fler flyktingar, många med låg utbildning och utan förslag från regeringen.Inga satsningar på enkla jobb. Detta blir regeringens stora problem.
Till det ska läggas att man bara bygger 250 000 bostäder när behovet beräknas till 500 000.

Budgeten slår mot jobb och företagande och utanförskapet ökar.
Sex av tio personer får sämre disponibel inkomst och åtta av tio familjer får det. Det är heller inget bra förslag att höja skatten på gåvor till ideella organisationer i ett läge där flyktingarna blir fler och de ideella insatserna ökar.
För övrigt ska jag nu åka till Sonja som vabbar Emma  som är förkyld och hemma i dag.
Inga kommentarer: