söndag 13 september 2015

I går hade vi genomgång med ombuden inför Centerstämman i Falun och jag tog naturligtvis upp min motion om medborgartjänst.  Stöd från flera håll men ska det vara obligatoriskt eller frivilligt. I motionen står, obligatoriskt men jag har ändrat mig efter synpunkter och tycker nu att den ska vara frivillig. Så här kan det låta då.


Anförande Medborgartjänst
Världen har blivit oroligare.  Rysslands hot, IS terror, Afrika, Mellanöstern. Den här motionen är ett förslag att stärka den folkliga förankringen av försvaret  och öka ansvarstagandet för andra gemensamma insatser i samhället.

Värnpliktens avskaffande kan förstås men kanske behövs något nytt och bredare i dess ställe. Jag tror därför det skulle vara värdefullt om ungdomar i 19-20 årsåldern erbjuds göra frivillig medborgartjänst på förslagsvis 6 månader inom försvars- och säkerhetsområdet, hemvärnet, äldreomsorgen eller krisberedskapen vid miljö- och naturkatastrofer, terrorhot, och utslagning av t.ex livsmedelsförsörjningen.

Någon form av ersättning ska utgå.

Säkerhet byggs tillsammans med andra och varandra, och av både män och kvinnor. Centern kan gå före.

Bifall till motionen
För övrigt missade jag KM i går när vi hade ombudsgenomgång men Emma, Sara, Hanna vann tillsammans 10 medaljer på 60 meter längd, 400 och 800 meter. Oj, va roligt. Grattis

Inga kommentarer: