fredag 11 september 2015

Lite, info inför Centerstämman den 24-27 sept i Falun
Jag har i dag sänt in yrkanden till stämmokommité 1 och 11 om Livsbalans  och Medborgartjänst.
Jag har justerat yrkandet om livsbalans efter synpunkter från Värmdöcentern och från distriktsstämman. Jag yrkar inte något program eftersom partistyrelsen i stämmoprogrammet som inleder kommitté nr 1, - Fler företag- Fler jobb - tagit upp detta. Vill i stället understryka livsbalans om ideologiskt begrepp för Centern, liksom decentralisering och lokalsamhälle. Då blir yrkandet.

att Centerpartiet verkar för en fri arbetsmarknad med valfrihet och flexibilitet för att skapa livsbalans under olika skeden i livet

Yrkandet ang Medborgartjänst är som tidigare i motionen
att Centerpartiet föreslår att en medborgartjänst inrättas för män och kvinnor på förslagsvis sex månader

att medborgartjänsten ska bestå i arbete och insatser inom försvars-, och säkerhetsområdet, civilförsvaret, eller annan offentligfinanierad verksamhet som berör, skola, ungdomar, sjukvård, äldreomsorg eller olika former av samhällsserie och krisberedskap

att någon form av ersättning ska utgå
Här finns god chans till framgång eftersom det finns 4-5 motioner till om medborgartjänst. Hoppas få stöd. Tror att något sådant verkligen skulle behövas för sammanhållningen i landet.

I fråga om medlemskap i Nato kommer jag, och hoppas jag många med mig, att yrka bifall till Johan Linnanders med fleras reservation. Neutralitet och alliansfrihet har hållit oss utanför krig i 200 år. Fortsätt med det. Nej ,till medlemskap i Nato.
För övrigt blir det lite mer förberedelser i dag inför ombudsmötet i morgon och C-stämman i Falun,
Roligt med möten va...

Inga kommentarer: