måndag 14 september 2015

Anförande nej till Nato C-stämman i Falun
Centervänner,
Neutraliteten och allianfriheten har hållit oss utanför krig i 200 år. Säkerhetsproblemen har ökat i Europa med Rysslands övertagande av Krim och kriget i Ukraina. Går vi med i Nato ökar bara spänningarna. Vi hör redan hur det mullrar från Ryssland. Vi beslutar själva om vår säkerhetspolitik, men…

Partiledningen säger att Sverige ska samarbeta med Finland med målet att båda länderna ska bli medlemmar i Nato. Jag vet inte om den centerpartistiske statsministern Juha Sipilä gläds åt att centerpartiet i Sverige talar om för honom hur Finland ska göra. Det är inte aktuellt med någon Nato-ansökan har han sagt.

Jag yrkar bifall till Johan Linnanders  med flera reservation om strykning av att-sats 5 där partiledningen föreslår att vi ska bli medlemmar i Nato.

med följande tillägg
att centerpartiet genomför en grundlig utredning och analys om för- och nackdelar om medlemskap i Nato innan beslut tas.

Vilket beslut centerpartiets medlemmar än tar så måste det vara väl utredd, analyserat och i en demokratisk process i Centern. Så är inte fallet med partistyrelsens plötsliga beslut om medlemskap inför Centerstämman.


Inga kommentarer: