torsdag 17 september 2015

Gör inget snabbt och ogenomtänkt  om Nato på Centerstämman. Ta inget beslut om att ansöka om medlemskap utan en ordentligt interndemokratisk diskussion i centern och en ordentlig utredning.
De internationella spänningarna  har ökat. Krim och Ukraina pekar på hoten från Ryssland, Farligt, osäkert och allvarligt. Det gäller också överträdelserna mot Sverige och svenskt territorium. Men det finns inget direkt överhängande hot mot Sverige. Går vi med i Nato däremot riskerar vi att försämra vårt säkerhetspolitiska läge. Natos motståndare kommer då att öka sin militära närvaro ännu mer i vår del av världen.

Om vi går med i Nato p g a Putin är det ju han som styr vår utrikes- och försvarspolitik. Den ska vi bestämma själva.

Flyktingkrisen stärker högernationalismen i EU. Vi och EU måste visa att vi kan klara krisen och att alla måste ställa upp.
Nu hörs de högernationalistiska partierna som belgiska Vlaams belang, Gyllene gryning i Grekland och Front National med Marine le Pen i Frankrike allt högre. "Stoppa massinvandringen" är temat. Upplös Schengen och den fria rörligheten. Stäng gränserna. Vi måste stoppa den utvecklingen. Det gör vi genom gemensamma lösningar mellan oss ssom är medlemmar i EU.

Men det är krigen som är orsaken. Vad gör vi för att stoppa krigen. FN? EU? Vi själva.
Läs Elisabeth Åsbrinks artikel i dn.se/kultur i dag.
För övrigt har hon alldeles rätt. 

Inga kommentarer: