onsdag 2 september 2015

Förslaget om Nato-medlemskap från partistyrelsen är förhastat och skulle vinna på bordläggning och en fördjupad utredning och en rejäl analys -Beslutet bör bli återremiss eller bordläggning alltså.
I partiledningen och i centerrörelsen har frågan om utredning kring Sveriges internationella försvarssamarbete diskuterats. Och detta med anledning av det allt osäkrare säkerhetsläget. Det är helt naturligt mot bakgrund av främst Rysslands agerande i Ukraina och överträdelser och intrång i andra länders territorier.

Centern måste också leva upp till kraven på folkrörelsen att genomföra en demokratisk process och framför allt känna att det beslut som tas verkligen är väl genomarbetet och analyserat. 
Centerledningen har nästan hängt upp hela beslutet på att också Finland gör som partiledningen vill. Sverige ska samarbeta med Finland med målet att båda länderna ska bli medlemmar. "Vi anser därför att Sverige, gemensamt med Finland bör påbörja en process for medlemskap i Nato", står det i artikeln i Sv D.
Jag vet inte om den centerpartistiske statsministern gläds åt att centerpartiet i Sverige talar om för honom hur Finland ska agera. Detta framställs som ett villkor i artikeln och det bör man väl prata med finska företrädare om först...

Chefredaktören Yngve Sunesson i Norra Skåne är inne på samma linje att "Ta det varligt i Nato-frågan". Det visar väl också reaktionerna från andra allianspartier i Sverige, där kristdemokraterna inte verkar vilja ställa några villkor om kärnvapenfria zoner. Folkpartiets förslag på folkomröstning 2017 skulle väl också vinna på att diskuteras.Ta det lugnt och känn efter lite. Bordläggning eller återremiss och beslut på en extrastämma efter en ordentlig genomgång av frågan tror jag centerrörelsen och svenska folket skulle uppskatta.Inga kommentarer: