torsdag 17 mars 2016

Ett av de viktigaste mötena i EU inträffar i dag och i morgon och förarbetet har varit positivt och utsikterna ser goda ut, men...
Det är ingen tvekan om det. Mötena i dag och i morgon om flykting- och asylpolitiken och samarbetet mellan EU och Turkiet är avgörande för hela EU och stora delat av världen. Det som måste lösas är stopp för smuggelbåtar över Medelhavet som dödar och dränker nya 1000-tals personer. Smuggeltrafiken måste helt enkelt bort. Asylrätten måste värnas, Asyl är en mänsklig rättighet. Alla EU-länder måste ta ansar för flyktingar. 

Syriska flyktingar till Grekland från Turkiet som inte får asyl i Grekland får åka tillbaka till Turkiet. EU ska ta emot lika många som sänds tillbaka till Turkiet.
Flyktingar från andra länder än Syrien ska kunna söka asyl i Grekland eller andra EU-länder. Flyktingkonventionen och internationell rätt ska respekteras, Det verkar som om alla EU-länder har försökt delta på ett positivt sätt, men när.pressen blir stor.. .Jonas Sjöstedt och Carl Schlyter sa sanningen i gårdagens aktuellt om avtalet med Turkiet och riskerna. Hoppas de har fel. Tusentals, ja miljoner människor hoppas..

"En moderatledd regering kommer aldrig att lagstifta om sänkta löner." Tycker inte jag heller, men hur sägs det?
I sak ska inte partierna besluta om löner. Rätt. C, L och Kd har ställt detta som en yttersta krav för att få igenom fler enkla jobb med lägre lön och därmed fler i arbete. Också rätt och bra. M, måste respektera vad en förhandling är. Det går inte att komma med ultimatum. Det är är ingen förhandling det är vägen ut ur en förhandling.

. 


Inga kommentarer: