torsdag 24 mars 2016

Jihadismen och den extrema islamismen måste mötas med breda insatser från förebyggande i sandlådan och förskolan till att slå hårt och absolut mot terrorister.
I går fick jag kritik på blogg och FB för att jag tog upp de förebyggande insatserna som avgörande för att stoppa Jihadismen och terrorn. Tycker fortfarande att det jag skrev var rätt, men inser också att bloggen borde ha breddats till det hela register av åtgärder som krävs. Försöker bredda och förbättra nu i dagens blogg.

Förebyggande på skolor, förskolor, arbetsplatser, alltså hemma i civilsamhället
för att stoppa utstötta barn och ungdomar att radikaliseras och ansluta sig till IS. Kriminalitet och radikalisering hänger ofta ihop, Utanförskap utgör ofta grogrund. Mer reella insatser är kontroll av inköp av sprängmedel och skärpta straff för olovlig hantering. Kriminalisering av terrorresor, skärpt,passkontroll, stärkt övervakning av misstänkta måste till. Det gränsar till integritetskränkning men att stoppa terror och död måste gå före.

Kriser kan ibland bli vändningen för oväntade positiva lösningar, nu om EU
Eurohaveriet, flyktingkrisen, taggtråd, död över Medelhavet och länder som inte vill ta emot flyktingar...Nu räcker det. EU måste ta sig samman. Det får inte bli mer stängda gränser, men det måste bli mer kontroll av vilka som släpps in. Det får inte bli Trumpmurar.och "ut med alla muslimer och mexicaner"- Öppenheten ska vara regel, men kontrollen måste stärkas.Polis- och säkerhetssamarbetet i EU måste bli bättre och mer samordnat.Mer samarbete polis och lokalsamhälle

Men se upp för de som nu vill ha ett starkare, gemensamt EU-försvar med militära insatser, allmänt hårdare tag och stopp för invandring och flyktingar. 
Låt förnuftet segra.

Inga kommentarer: