fredag 4 mars 2016

Varje förslag, varje uttalande i Sverige eller EU handlar nu om hårdare tag i flyktingpolitiken. Någon lösning på den stora frågan om gemensamt ansvar har vi inte sett.
Migrationsminister Morgan Johansson meddelar nu att dagersättning och boende ska dras in så fort en asylsökande fått nej. Boendplatserna behövs för de asylsökande som fått ja och ska stanna i Sverige.

Ingen strid tycks har förevarit med opposition, tvärtom ställer alla de fyra oppositionspartierna upp på regeringens förslag.
Det är hårt för den som drabbas men är inte så svårt att förstå. De som fått asyl enligt de lagar och regler Sverige och EU tillämpar i dag måste prioriteras, Barn och barnfamiljer undantas från de nya reglerna och det är bra.

Man märker en tydlig "samarbetsregering" men man märker också en lika tydlig "samarbetsopposition" i flyktingpolitiken. Bara att gratulera.

Och på EU-nivå hör man samma hårda besked från EU-rådets ordförande Donald Tusk "Kom inte till Europa..." 
Det är heller inte svårt att förstå när det varje dag kommer flera tusen flyktingar till Grekland. Det borde kunna lätta nu om vapenvilan i Syrien håller i sig och Grekland får 4-5 miljarder från EU för att klara mottagandet.

För att ta något positivt så är det verkligen roligt att Sverige är tredje bästa land på nya patent i Europa med 1939 patent förra året. Heja.

Inga kommentarer: