torsdag 10 mars 2016

Storregioner ska inte ritas på en karta uppifrån utan beslutas av människor i de berörda regionerna.
Mer än halva Sverige ska bli en  nu storregion från Sveg till Nikkaluokta sådär 100 mil. Det blir fel, för stort, för långt, för svårt att samråda och styra. Redan vet vi att Jämtland/Härjedalen som ligger längst ner i söder i detta regionförslag kritiserar idén hårt. Det är lätt att förstå.

Stockholms län ska bilda en egen region tillsammans med Gotland.
2,2 miljoner invånare i länet.plus lilla Gotland med 50 000. Vem är starkast där? Vem vinner och förlorar på den storregionen? I Stockholms stad vill man inte ingå i någon region alls. Man är sig själv nokk. Och Halland har i alla år vägrat ingå i Västra Götalandsregionen.

Ett diskussionsunderlag kallar indelningskommitten sitt förslag. Låt det verkligen bli diskuterat nu ordentligt innan någon slutgiltigt förslag läggs fram.

Det är hedersamt, och inte så vanligt, att bli inbjuden att tala i EU-parlamentet som Löfven fick göra i går.
Bra med krav på en gemensam flyktingpolitik, men EU ska inte syssla med sociala frågar, de ska vara nationella. Alla inser att EU-länderna måste ta ett gemensamt ansvar och att det måste sättas press på alla att göra det. Men sociala frågor ska varje land ansvara för själva. Det behövs inget EU-toppmöte i Sverige om sociala frågor.


Inga kommentarer: