torsdag 31 mars 2016

Anders Sundström tappade greppet och ägarna sade ifrån, nej till fortsatt ordförandeskap i Swedbank.
Det är omöjligt att följa alla turer i denna affär, och det är heller inget jag tänker lägga energi på. Avdelningen onödigt vetande, skulle Lasse Carlsson sagt i Bryssel. Det blev helt enkelt för mycket fel som tärde på förtroendet till slut. Mycket sällsynt att valberedningen ändrar sig någon vecka bara före stämman. Men det är ägarna som talat om att de saknar förtroende och om man bara fortsätter med Sundström så blir det ingen rolig bolagsstämma, och inte efter den heller oavsett vad som händer.

Att direktörer i banken gör egna fastighetsaffärer med kunder i samma bank borde ju direktörerna själva förstå skapar problem. 
Att Sundström kände till affärerna är ett steg över gränsen och det borde också han ha förstått. Det är väl några av huvudpunkterna i grundkurs 1 i bankvärlden.

Så kommer nya rapporter igen om den ökande jobbstressen på våra arbetsplatser. Livsbalans är lösningen där fler får bestämma direkt med arbetsgivaren om sina arbetstider.
Det är socialarbetare som är mest utsatta, socialsekreterare, kuratorer, psykologer. Det är kvinnor som drabbas hårdast och det kostar både socialt och i pengar. Livsbalans med olika arbetstider under olika skeden i livet, kan vara ett svar.

Ge kurderna självbestämmande det skulle lösa många problem i Mellanöstern. Ett fritt Kurdistan.

Inga kommentarer: