tisdag 1 mars 2016

Håller EU på att vittra sönder inifrån? Den frågan ställde jag i går och den är inte mindre aktuell i dag.
Jag tycker att Angela Merkel har hittat en fin formulering på hur vi ska lösa flyktingkrisen. Solidaritet med de som flyr kriget och lojalitet mellan länderna inom EU.Så är det inte idag. Tvärtom har egoismen ökat och varje land ser till sitt; tillfälliga kontroller, Schengen sviktar, Österrike sätter tak, Ungern ska ha folkomröstning, Visegradgruppen ställer sig utanför, Grekland kollapsar,

När man ser och läser detta borde varje människa inse att vi måste hjälpa de som tvingas fly och jag upprepar igen;
Om det är någonstans det behövs överstatliga eller gemensamma beslut är det väl för att rädda liv. Det har inget med federalism eller EU-stat att göra. Det handlar om människor i kris.  Om tillfälliga beslut kan rädda människor i den situationen så ska vi, medverka till det.

Jag tycker att den modell vi inför i dag i Sverige den 1 mars att alla kommuner ska tvingas att ta emot nyanlända är bra, men att det också är bra att inte införa sanktioner.
Trycker från omgivningen på, kommuner som inte gör något kommer att vara tillräckligt,

Bra att regeringen i remissen om Värdlandsavtalet till lagrådet så tydligt avvisar att Sverige ska kunna ta emot kärnvapen liksom att vår militära alliansfrihet består.
Det är också tydliga besked från USA att Nato inte kan tvinga på Sverige kärnvapen. Värdlandsavtalet bygger på frivillighet och inbjudan. Så säger också försvarsminister Peter Hultqvist.
Kan vi lita på det? Vad händer i ett krisläge?

Inga kommentarer: