torsdag 28 april 2016

Bra förslag från Centern i skuggbudgeten och bra presentation av av förslagen från Emil Källström. dn.se/debatt
Det är främst förslag kring fler jobb och minskat utanförskap som det handlar om. En höjd a-kassa med höjd maxersättning till 800 kronor per dag men samtidigt en snabbare avtrappning. Det är rätt väg. Blir man arbetslös ska det finnas trygghet men också en avtrappning som ställer krav på att finna annat jobb. Centern håller också hårt i ekonomin och sparar miljarder på reformen.

Bra att slå ihop alla olika former av stöd som instegsjobb, anställningsstöd till ett enda - Nystartsjobb.
Glädjer mig också åt att Centern prioriterar funktionsnedsatta. Det är många med nedsättningar av olika slag som har massor med både kunnande och energi på andra områden som kan och vill jobba. Här måste också samhället i kommun, landsting och stat var mer öppna. Bra också med en ny enkel företagsform - Ingångsföretag

Etableringsersättningen görs om
till lån och ensamkommande flyktingbarn ska flyttas från dyra och ofta dåliga HVB-hem till familjehem och stödboenden, precis som jag driver i Socialnämnden själv på Värmdö. Asylrätten värnas men alla bidrag och förmåner kan inte behållas. Det tror jag de flesta både svenskar och flyktingar förstår.

Den gröna skatteväxlingen förstärks där biobränslen blir billigare och fossilbränslen dyrare.
Bra också att ingen neddragning sker av effektskatten på kärnkraft, som då avvecklas snabbare. Godkänt, ja, men inte bara approbatur utan cum laude, med beröm godkänt.


Inga kommentarer: