onsdag 6 april 2016

En mindre omtalad folkomröstning om Ukrainas samarbetsavtal med EU i Nederländerna i dag har stor påverkan på EU:s framtida utveckling. 
Ett nej blir ett nederlag för EU:s maktutvidgning även om folkomröstningen bara ära rådgivande.Det går att förstå att opinionen i Nederländerna  är emot detta samarbetsavtal. 200 medborgare i Nederländerna fanns med på det plan som sköts ner av ryska separatister i östra Ukraina sommaren 2014.
Kan tyckas lite underligt med min bakgrund men jag tycker folket ska rösta ja. Ett närmande mellan EU och Ukraina blir provocerande för Putin. Ett Nej blir en seger för Putin.

Nej-sidan vill se folkomröstningen som en omröstning om EU:makten men ett Ja skulle närma UKraina till EUropa och försvåra Putins maktambitioner.
Om Ukraina närmar sig EUropa blir det svårare för EU att bygga en EU-stat med ett land med Ukrainas bakgrund. Avtalet främjar också handel och ekonomi med väst- och östeuropa.

Jag ser fördelar med att arbetsgivarna tvingas betala för långtidssjukskrivna som regeringen nu lägger fram ett förslag om.
Det ska öka pressen på de stora arbetsgivarna att förebygga sjukskrivningar med bättre arbetsmiljö. Främst är det den offentliga sektorn som kommer att påverkas. Regeringen verkar ha tänkt eftersom den samtidigt sänker arbetsgivaravgiften med 0,16 procent. Småföretagen ska dessutom undantas eller begränsas av förslaget. Ännu bättre är att om arbetsmarknadens parter finner egna lösningar på de höga sjukskrivningarna, te.x genom bättre arbetstider så kan regeringen tänka sig det i stället..Livsbalans alltså.
För övrigt åker Sonja och jag nu till en sopplunch med Hemmestakören för att diskutera vår resa och sångframträdanden i Kroatien i september.

Inga kommentarer: