tisdag 5 april 2016

Så går vi in i en ny fas för Stockholmsregionens utveckling mot en ny regional utvecklingsplan RUFS 2050.
Det känns oneklingen långt fram i  tiden om man ser roddarmadamerena på söder och i gamla stan i mitten av 1700-talet framför sig. Och visst, det är det också. Men världen utvecklas snabbt och det är bra att ha en plan för framtiden, även om det inte alltid blir så. Eller som min gamla chef på regionplanekontoret. Bo Wijkmark sa för många år sedan. "Tjusningen med all planering Hans är att inte bli förvånad om det går som man tänkt sig."

Nu ska jag alltså till ett samråd om Stockholmsregionens utveckling, ett uppstartsmöte
om nästa utvecklingsplan, RUFS 2050. Då är jag 108 och får väl se i himlen om jag är nöjd med planen eller inte...ha.

"Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion
där en stark konkurrenskraftig ekonomi kombineras med en hållbar utveckling och en lockande, dynamisk, kreativ och hälsosam livsmiljö." Så inleds inbjudan. Och det är miljö-, skärgårds. och regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming som står för den och skulle jag nog säga som jag känner Gustav, för en del av poesin i inbjudan också.

Planen ska peka ut riktningen för hur vi ska arbeta med frågor som tillgänglighet, resurseffektivitet, jämställdhet, öppenhet och tillväxt. Och nu börjar dialogen. Ska bli roligt. Nu åker jag.

Inga kommentarer: