onsdag 13 april 2016

Två budskap i budgeten - Sverige står starkt - vi ska stärka välfärden som Alliansregeringen försvagat.
Bnp ökar med 3.6 procent nästa år, arbetslösheten minskar, statsskulden minskar ner mot 40% av BNP år 2020 och den strama finanspolitiken fullföljs, där överskottsmålet fortfarande är 1%. Så lyder inledningen på Magdalena Anderssons presentation av regeringens vårbudget. Det är den nuvarande regeringen som vänt utvecklingen, är naturligtvis beskedet.

Den andra halvan är välfärden som nu ska stärkas efter åtta år med neddragningar i Alliansregeringen. Flyktingpolitiken ska få  ordentliga resurser, där Migrationsverket får 31 mdr över tid och 500 miljoner nästa år. Säpo, polis,  och insatser mot terror och hot mot asylboenden. Välfärden ska stärkas med 10 mdr kronor per år till kommuner och landsting för skola och sjukvård.
Här är det vänstern som drivit på och Jonas får säkert lite poäng på budgeten, Mp kan jag inte se mycket av, mer än lite bidrag till reparationer av cyklar...

Bra att EU-parlamentet röstat fram en mer gemensam asylpolitik med 459 mot 206
Där tanken är att man ska söka asyl i hela EU som sedan fördelar flyktingar eter ett kvotsystem.
Ska vi verkligen ha mer av gemensamma EU-beslut? I detta fall när det gäller att ta ansvar för människor på flykt undan död och terror, så är svaret Ja.

Tycker inte om att Annie kan tänka sig minska effektskatten på kärnkraften för att få en långsammare avveckling.
Har aldrig hört någon centerledare prata om kärnkraften på det sättet, Det strider mot centerideologin och hela centerns själ.

Inga kommentarer: