måndag 18 april 2016

" Regeringen tar strid mot Ryssland..."regeringen ska stoppa den ryska propagandan, säger 
dn.se/nyheter i dag.
Vi varken tar strid eller kan stoppa den ryska propagandan. DN är bara propaganda. Det regeringen ska göra är att gå med i Natos Center mot propaganda. Anledningen är Rysslands allt ökade intensiva psykologiska krigföring med spridning av felaktig information påhittade brev och personer knutna till regeringen som driver osann propaganda. Nu ska Sverige försvara sig, säger försvarsminister Peter Hultqvist och inrikesminister Anders Ygeman.

Sverige är redan med i Natos Centern mot cyberkrigföring i Tallin i Estland och nu handlar det om medlemskap i Centrum för strategisk kommunikation, Stratcom i Riga i Lettland.
Jaa vi måste hålla oss informerade, ja vi måste veta vad som händer, ja vi måste ha fakta om felaktig propaganda, Ja vi vill inte bli manipulerade. Men, ta det lite lugnt. Är det inte precis detta Ryssland vill ha, ett informationskrig som talar om hur bra och uppdaterade Ryssland är och hur svag Sverige och omgivningen är. Somligt får Ryssland gärna hålla på med utan att vi ska göra likadant. Viktigt att samarbete sker med Baltikum och Norden .Finland är redan med i Stratcom.

EU försvagas, kritiken ökar, eurokrisen, Grekland, Flyktingpolitiken, Brexit och de växande EU-kritiska partierna liksom den växande EU kritiken i många medlemsländer visar att något måste göras.
EU behöver ta ett omtag om sig själv. Gör en ordentlig utvärdering av EU:s utveckling de senaste 20 åren och se om de löften som ställts ut infriats. Lyssna med medlemsländerna vilka frågor de vill föra tillbaka från EU..Revidera Lissabonfördraget, minska EU-makten och byråkratin. Bygg demokratiernas EUropa, ett EU för samarbete inte för EU-stat.

Inga kommentarer: