torsdag 7 april 2016

Det blev ett tydligt nej till samarbetsavatalet EU-Ukraina i Nederländernas folkomröstning i går, över 60 procent röstade Nej, en tydlig markering mot den växande EU-staten
Inte oväntat från Nederländerna som de senaste åren visat en allt tydligare EU-kritik. Man röstade Nej till Lissabonfördraget för några år sedan och man har tagit fram 49 politiska områden där regeringen vill återföra makt till medlemsstaterna, precis så som jag tycker också Sverige ska göra nu i samband med EU-omröstningen i Storbritannien i juni. Det är bra för EU-samarbetet, för medlemsstaterna och för medborgarna.

Regeringens mjukare justeringar i de hårda flyktingförslagen skapar rörighet i vad som gäller.
Allvarligast är att kvotflyktingar, som Sverige åtagit sig att ta emot, och som är de flyktingar med störst behov av asyl ska kunna ersättas med med anhöriginvandring. Det är obegripligt att man vill stoppa de mest skyddsbehövande på det sättet.

Nya modeller för asylpolitiken kommer nu från EU som ska ersätta Dublinförordningen som havererat,
Det bästa av de två förslagen är ett helt nytt system där Dublinförordningen skrotas helt och ersätts med ett system där asylsökande som når EU:s gräns direkt omfördelas till medlemsländerna efter en fördelningsnyckel utifrån storlek, tidigare mottagande etc. Bra, solidariskt både för länderna och flyktingarna.
För övrigt åker jag nu in till en minnesstund på riksdagen för Karin Söder som hedras med ett seminarium  om hennes insatser mot bland annat mot kärnkraften, kärnvapnen och Natomedlemskap.

Inga kommentarer: