fredag 6 januari 2017

Landsbygdskommittén har lyckats få samtliga åtta partier i riksdagen att ställa sig bakom 75 konkreta förslag som förbättrar landsbygden. Inte dåligt.
Det måste bli godkänt att få fram en sådan produkt. Men det är lättare i utredningssverige än i verklighetssverige. Men bra ändå, partiernas representanter har ju ställt sig bakom förslagen så det borde kunna gå att få igenom det mesta också. Reseavdragen används mest i Stockholmsområdet och görs om så att det blir avståndsbaserat och pengar förs över till landsbygden. 23 glesbygdskommuner främst i Norrland får stärkta livsbetingelser med sänkta arbetsgivaravgifter och avskrivning ,av studielån.

Sänkta arbetsgivaravgifter har stärkt Norges landsbygd
och det är utmärkt att det nu föreslås också i Sverige.Vill EU bråka, som tidigare varit skeptiska till detta, så ska vi ta den striden.

10 000 jobb i statliga myndigheter ska flyttas ut från Stockholm till landsbygden,
Bra, men det måste göra på rätt sätt. Enklast och bäst är när nya myndigheter kommer till. Då blir det lättare att få.anställda som inte behöver "flytta" från en myndighet som redan finns. Sammanslagning och organisationsförändringar i myndighetssverige borde också kunna göras med glesbygden som målpunkt.

Svaghet då.Det hade varit bra om Centerns krav på en skattekompensation till glesbygderna för t.ex vattenkraft som sänds till storstadsområdena, som Kristina Yngve(C) i kommittén har verkat för. Men...det fanns inte stöd för det.

Inga kommentarer: