onsdag 4 januari 2017

Putin den store maktspelaren som vill träffa andra maktspelare om båda vinner på det mot USA och EU.
Det är telegramtexten på vad som nu händer i världspolitiken där Putin gör allt för att stärka kontakterna med högerkandidaten Francois Fillon inför det franska valet. Putin vill avskaffa sanktionerna mot Ryssland och det har Fillon lovat om han blir vald. På det sättet splittrar han EU. Fillon vill inte vara för bunden till USA och väst och då passar samarbetet med Putin perfekt.
Höger eller vänster i inrikespolitiken spelar ingen större roll. Makten först. Detsamma med Putins stöd till nationella fronten och Marine Le Pen.

Den psykiska ohälsan stiger oroväckande i Sverige och i dag skriver sju fackförbund en artikel med ett antal krav för bättre arbetsmiljö  dn.se/debatt- men missar det viktigaste - tiden.
Arbetsmiljön måste bli bättre på arbetsplatserna i Sverige. Vi behöver fler inspektioner av fler inspektörer,ett tydligt ledarskap där genusperspektivet stärks, där mäns och kvinnors olika villkor kommer fram. Stärk också företagshälsovården.
Visst, bra förslag från facken, men alla handlar om insatser av den offentliga sektorn där myndigheter ska förbättra villkoren, med inspektioner, kunskapsspridning, kontroller.

Den viktigaste frågan är tiden och livsbalansen  i vardagen för familjer och  arbetande. Vi måste få ett samhälle där livsbalans sätts främst.
Människor ska själv kunna bestämma hur mycket och lite de vill arbeta under olika skeden i livet och en lagstiftning med fackliga uppgörelser där livsbalansen sätts främst. Det är bra för alla - för företag, och hela samhället.

Inga kommentarer: