tisdag 10 januari 2017

Ny försvarsberedning blev toppfrågan på Folk och försvarskonferensen i Sälen. Enighet och bra, säger jag.
Inte helt oväntat men lite förvånande kan man tycka med tanke på att det förra försvarsbeslutet togs så sent som 2015. Men, läget är annorlunda, Krim, Östra Ukraina, Ryssland i världen, Syrien, USA, Trump, Cyberattacker.Världen är "ny".

Och en alldeles utmärkt, kompetent och samarbetsinriktad ordförande med Björn von Sydow, med stor öppenhet i utredningsarbetet.
Björn känner jag väl som en hedersman efter många debatter om EU. Han var försvarsminister 1997-02 och talman i riksdagen 02-06 och kan frågorna och har kontakterna. Nu handlar det om ett uppdrag om "Sverige totalförsvar vid höjd beredskap", krigsfara och krig alltså. Både militär och civilt försvar ska granskas. Stärk svenskt försvar över hela linjen, där Gotland ligger främst.

Nato är den stora skiljelinjen men kommer inte att prioriteras och det är bra.
Varför det? Jo, det är det svenska försvaret utredningen fått i uppdrag att belysa och då ska man koncentrera sig på det. Stärkt svenska försvar, mer resurser, upp mot dubblering av insatserna från 1 till 2 procent av BNP, bibehållen militär alliansfrihet, inget tal om medlemskap i Nato. Bra, säger jag, viktigt för Sverige och också att det kommer igång nu, men att beslut tas efter valet 2018.

Inga kommentarer: